Kerk officieel in gebruik, een impressie

De Mariakerk is weer officieel in gebruik genomen. Het was op beide dagen druk. De kerkbankjes zaten vol mensen die belangstelling hadden voor de onthulling van onze gerestaureerde kerk. De eerste dag was een officiele dag van de SOGK. De folder staat on-line: Programma-Ingebruikname Oosterwijtwerd 2 oktober 2015

Na de inloop werden er korte interviews met de vaklui genomen door Peter Breukink (SOGK)
Orgelspel daarna was van André de Graaf
Marika Meijer hield een toespraak, zij is voorzitter plaatselijke commissie kerk Oosterwijtwerd
Daarna was er een muzikale bijdrage van de zanggroep Aig’n Wies
Christiaan Velvis (SOGK) en Daniël van Huizen (Holstein Architecten) hielden een lezing met beamer  “Vakmanschap is meesterschap”
Muzikale bijdrage van de Aig’n Wies

Aan Remke Watsing, de oudste dorpsbewoner, werd de eer gegeven om de klok te luiden als officiele handeling en zo werd de heropening bevestigd. Aan het eind zong iedereen luid mee met het Grönnens Laid.

Op zondag was de opening voor het dorp, voor donateurs en belangstellenden. Reint Wobbes heeft verteld over het gebruik van de kerk door de eeuwen heen. Zijn verhaal was omlijst door muziek uit de ruim achthonderd jaar dat de kerk bestaat.

Een opname van het interview met Marika Meijer door Jan Wildeman kun je hier beluisteren

Reacties zijn gesloten.