Privacy

Privacy

De Stichting Groninger Kerken heeft een AVG op haar website geplaatst.

Voor wat betreft de Mariakerk is de voorzitter van de plaatselijke commissie diegene die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens ter plekke.

De Mariakerk in Oosterwijtwerd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens als BSN-nummer, godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of mogelijk andere bijzondere persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Mariakerk in Oosterwijtwerd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het organiseren van aktiviteiten waar u aan deelneemt
Het u toezenden van nieuwsbrieven
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Mariakerk in Oosterwijtwerd neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Mariakerk in Oosterwijtwerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Nieuwsbrieven

Mailchimp is de provider die onze nieuwsbrieven verzorgt. Uw naam en adres zijn bij deze provider opgeslagen en niet op onze website. We hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten die voldoet aan de AVG. Het beveiligingsbeleid van Mailchimp vindt u hier en hun policy vindt u hier

Openbaarmaking van informatie die u aan deze website heeft gegeven

We zullen uw naam of e-mailadres niet aan derden geven. Uw naam en e-mail adres worden niet op deze website opgeslagen. Als u via de website mailt of een contactformulier invult worden deze gegevens direct vanaf de server naar het bestuur van de plaatselijke commissie gemaild en worden door hen niet langer bewaard dan nodig is voor verwerking er van.

Cookies

Op onze pagina over cookie beleid kunt u alles vinden over de cookies die geplaatst kunnen worden door deze website.

Disclaimer

Let u ook even op de de disclaimer van deze website.

E-mail opt-out

Net als u, haten wij spam. Wij sturen u geen spam e-mails.

U kunt zich afmelden van onze e-mails op elk moment dat u dat wilt.
Een ‘unsubscribe’ link is daartoe opgenomen in al onze e-mail nieuwsbrieven.

Reacties zijn gesloten.