Plaatselijke commissie

Plaatselijke commissie Stichting Oude Groninger Kerken Oosterwijtwerd

Voorzitter: Mw. M.W. Meijer (Marika)
Secretaris:  Mw. Y.M van Nieuwkoop (Yolanda) , beheer website Mariakerk
Penningmeester: Mw. F.G.M. Pothof (Francis)
Dhr. G.J.Ruiters (Jann) lid, technisch beheer kerk
Dhr. L. Scholte (Luc) lid, techniek

Vrijwilligers

Dhr. D.H.weemeijer (Dick) beheer orgel

Ereleden

Dhr P.J. Doornbos (Piet)

 

Volg ons ook op facebook https://www.facebook.com/Mariakerk.Oosterwijtwerd

Reageren is niet mogelijk