17e eeuw

Evenals veel andere kerken in Groningen had de Maria Kerk een losstaande toren. Een archiefstuk uit 1665 (resolutie der Heren Gedeputeerden van Stad en Lande van 4 juli 1665 ) maakt melding van herstel van de door het luiden bij den dood van den Stadhouder omgevallen toren van de kerk te Oosterwijtwerd.
ALSO DOOR HET LUIDEN VAN DE KLOCKE TOT OOSTERWYTWERT OVER HET DROEVICH AFSTERVEN VAN SYN FURSTEL. DOORLUCHTICHEIT DE HEERE STADTHOUDER DE TOORN ALDAAR IS COMEN OM TE VALLEN, HEBBEN DE HEEREN GEDEP. DEN GOET GEVONDEN DE COMMYS ENGELBARTS TE LASTEN OM DESELVE WEDEROM TE LATEN MAACKEN, MITS DAARIN NIET EXCEDERENDE DE SOMMA VAN HONDERT DALER.

De geverfde eiken preekstoel dateert uit 1666.
In deze eeuw werd er een 24 uurs uurwerk in gebruik genomen en naast het orgel is een wijzerplaat met een wijzer uit 1681 aan de muur bevestigd. (In 1992 liet de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken door leerlingen van het Eemsmond College een replica maken van het uurwerk dat sindsdien in het koor staat opgesteld)
Er is een overhuifde herenbank in de kerk geplaatst met opzetstuk waarop het wapen van de Ripperda’s met als schildhouders twee draken.

De luidklok van de kerk werd in 1694 gegoten door Piter Vermaten te Amsterdam op last van Herman Ripperda en zijn vrouw Josina Maria Ripperda. (Deze klok werd in de tweede wereldoorlog verwijderd en is later opnieuw gegoten)

In1695 is er een zandstenen epitaaf in het Oostelijke raam ingebracht voor Gijsbert Herman Ripperda. De vertaling van de latijnse tekst luidt:
Ter eeuwige herinnering aan de zeer illustere en aanzienlijke Gijsbert Herman, Baron Ripperda, Heer Van Oosterwijtwerd en aangrenzende dorpen, die de hoogste ambten en aanzienlijke openbare ambten in deze staat in binnen- en buitenland heeft bekleed met de hoogste lof. Wederopbouwer van Kasteel Oosterwijtwerd, deze kerk en naburige kerken, die door ouderdom vervallen waren, helper van alle zeer armen, die om hulp vroegen
Onder zijn voorouders telt hij Haio Ripperda en tevens aanzienlijke voorvaderen, buitengewoon door vroomheid en voortreffelijkheid bij het opbouwen van kerken en borgen, en uitblinkend sinds zes en meer eeuwen terug, waarvan de kerk van Tjamsweer en het zegel van Rudolf, Bisschop Van Munster, getuige is.
hebben Josina Maria, dochter van Maurits, uit hetzelfde schitterende geslacht der Ripperda’s zijn echtgenote etc . en Margareta Elisabetha, zijn enige nog in leven zijnde dochter, getrouwd met Unico, Baron Ripperda, Heer van Weldam en Oldambt en van de Twenten in Overijssel, na het bekleden van andere ereambten in de staat, dit monument in droefheid laten oprichten. Hij leefde 56 jaren. hij stierf 13 juli 1695

Na zijn dood was de enige overlevende van de Oosterwijtwerder tak van de Ripperda’s zijn dochter Margaretha Elisabeth Ripperda. Zij overleed in 1738

 

 
Volg ons ook op facebook https://www.facebook.com/Mariakerk.Oosterwijtwerd

Reacties zijn gesloten.