Gebruik Kerk

Gebruik Mariakerk Oosterwijtwerd

Uitgangspunten

De vermelde prijzen zijn een bijdrage in de kosten van gebruik en exploitatie van de Mariakerk en dienen in beginsel kostendekkend te zijn.

  1. de kerk is tussen 10.00 en 18.00 uur (’s winters tot zonsondergang) toegankelijk voor publiek
  2. het religieuze, cultuurhistorische karakter van het gebouw wordt gerespecteerd
  3. het kwetsbare interieur mag in geen geval lijden onder het gebruik
Concerten/ optredens:  € 125,– 
entreegeld (in onderling overleg vastgesteld) is voor optredende(n),
p.c. verkoopt consumpties in de pauze
Huwelijksplechtigheid:  € 175,– 
incl. gebruik geluidapparatuur,
incl. klokgelui,
evt. catering door derden
Begrafenis plechtigheid:  € 175,– 
incl. gebruik geluidapparatuur,
incl. klokgelui
evt. catering door derden
Kerkdienst, gebedsbijeenkomst:  vrije gift 
Expositie beeldende kunst:  10% van opbrengst verkoop 
exposant draagt zorg voor toezicht en verzekering geëxposeerde stukken;
evt. catering bij opening door derden
Activiteit in kleine groep:  € 2,50 pp 
Koorrepetities: vrije gift
Excursies en rondleidingen:  vrije gift 
Orgelbespeling:  vrije gift 
klokluiden:  € 45,00 
gebruik geluidapparatuur:  € 25,00 
bij gebruik van kerk
gebruik beamer:  € 25,00 
bij gebruik van kerk

In onderling overleg kan de plaatselijke commissie SOGK koffie, thee, etc. verkopen t.b.v. onderhoud kerk.

Van bovenstaande richtlijn kan de plaatselijke commissie SOGK in voorkomende gevallen afwijken

Reacties zijn gesloten.