Disclaimer

Disclaimer website www.mariakerkoosterwijtwerd.nl

  • Door deze website www.mariakerkoosterwijtwerd.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
  • Gebruik van de website: de informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  • De plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud niet volledig of onjuist is.
  • De plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht of verband houdt met het gebruik van de website of met de (on)mogelijkheid de website te kunnen raadplegen of aanwezigheid van virussen.
  • De plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • De plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
  • De plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd ervaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  • De plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om de webpagina te gebruiken. In aansluiting daarop kan de plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd de toegang tot de webpagina monitoren.
  • Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij de plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de plaatselijke commissie SOGK van de Mariakerk in Oosterwijtwerd. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Reacties zijn gesloten.