Bedevaart

Aan deze O.L. Vrouwekerk was een cultus verbonden van de Middeleeuwen tot ca. 1640
Bedevaarten en verering van Maria vonden plaats; waarschijnlijk stond er in de kerk een Mariabeeld waaraan wonderen werden toegeschreven, maar er wordt ook wel gesproken over een verschijning van Maria.

Voor de bedevaartgangers was een huis beschikbaar, dat ten noorden van de kerk zou hebben gelegen.

In 1587 werden door de Staten van Nederland verboden uitgevaardigd op het houden van processies of bedevaarten en werden heilige bomen -Eiken- omgehakt, heilige putten gedempt en kapellen gewijd aan Maria vernietigd of domweg afgebroken. (Pas in 1848 stond de grondwet weer enige devotie toe, mits niet zichtbaar vanaf de openbare weg)

Toch wordt er in 1664 door de rondtrekkende jezuïet Franciscus Mijleman over Oosterwijtwerd gezegd, dat een oude vrouw uit Oldenzijl hem vertelde dat 24 jaar vóórdien – dus in 1640 – men ‘na de kerck van Oosterwijtwerd ging bevaerden doen, van alle gewesten de pilgrims aldaer bijeen kommende’.
Mijleman tekende ook op dat hij de ruines van het pelgrimshuis, waar de pelgrims werden gehuisvest, omstreeks 1664 zelf had bekeken.

 

 
Volg ons ook op facebook https://www.facebook.com/Mariakerk.Oosterwijtwerd

Reacties zijn gesloten.