Afscheid van Piet Doornbos

Op maandag 29 januari overleed onverwacht onze oud- dorpsgenoot Piet Doornbos, op 96 jarige leeftijd. Hij woonde met zijn echtgenote Wineke al lange tijd in Haren, maar was nog altijd zeer betrokken bij het dorp waar hij was geboren en getogen. Op de Berlerheerd, Krewerderweg 4, was hij vele jaren als boer werkzaam, was ook betrokken bij allerlei maatschappelijke organisaties en verenigingen, organiseerde groepsreizen naar verre landen. Jarenlang was hij voorzitter van het SNS fonds, later Fonds Eemsmond, bedoeld voor de ondersteuning van culturele bestemmingen in dit deel van de provincie. In Appingedam richtte hij de Groninger Zilverkamer op en bleef lang actief met aankopen en exposities. Voor al zijn verdiensten werd hij koninklijk geridderd en onderscheiden met de Damster Stadsmunt.

Het Fonds heeft onze kerk enorm gesteund. Maar ook de belangstelling van Piet voor onze plannen en ondernemingen was een grote steun en bemoediging. Hij had zelf heel veel gedaan en ondernomen, maar was nooit zelfingenomen, integendeel: vol belangstelling voor ons. We hielden contact via de telefoon: “Hou ist in Oosterwietwerd?” of met een bezoek in Haren. En zolang ze het konden opbrengen kwamen hij en Wineke naar de kerk als we iets bijzonders hadden. We zijn hem heel dankbaar voor al zijn steun en stimulans.

Op de crematieplechtigheid, zondag 4 februari, werd hij door heel veel mensen liefdevol en dankbaar herdacht. Rust in vrede Piet, en dank voor alles. Zijn vrouw, dochter, schoonzoon en zoon wensen we alle troost en kracht toe.

Reacties zijn gesloten.