Zummerbühne in Oosterwijtwerd

Decorbouwer … geeft uitleg

Dinsdag 30 januari vond in onze kerk een persconferentie plaats, georganiseerd door de makers en organisatie van Muziektheater Zummerbühne, dat dit jaar voor de derde keer in de provincie wordt gehouden. Aan de hand van een maquette werden de plannen getoond en toegelicht. Op het weiland tegenover de kerk zullen een podium en diverse decorstukken worden opgebouwd en in een soort amfitheateropstelling de tribunes voor een duizendkoppig publiek… In dit groots opgezette theater zullen amateurs en professionals als acteurs, koorzangers en orkestleden (waaronder het Noord Nederlands orkest) samenwerken.

Van de kerk als achtergrond zal dankbaar gebruik worden gemaakt. Het stuk ‘De Grote Vloed’, geschreven door Tjeerd Bischof, zal gaan over de wierden en dijken en de overstromingen vanaf de late middeleeuwen, met een verwijzing naar de actualiteit met het oog op zeespiegelstijging door klimaatverandering. “Extinction Rebellion avant la lettre,” werd opgemerkt.

De kerk op de wierde is dankbaar in het decor opgenomen; verder zijn wij als commissie niet bij het project betrokken. Wel zullen we proberen om met een paar lezingen ’s middags in de kerk bij dit thema aan te sluiten.

De gasten zullen komen en gaan via Eetcafé De Boerderij, en er wordt elders geparkeerd, dus in het dorp of de Dorpstraat is geen verkeershinder te verwachten, maar kerk en dorp zullen van 14 augustus t/m 8 september wel in het middelpunt van de belangstelling staan. De avondvoorstellingen zijn steeds op woensdag t/m zondag. Wordt vervolgd!

Regisseuse Liesbeth Coltof en artistiek leider Reinout Douma

RTV Noord berichtte er diezelfde avond over: https://rtvnoord.nl/nieuws/1122902/verdronken-groningse-dorpen-inspireren-theatermakers-van-zummerbuhne #rtvnoord

Reacties zijn gesloten.