Aswoensdag

Op woensdag 14 februari 19.30 u is er ook in onze kerk een dienst voor Aswoensdag, in samenwerking met de PKN gemeente Fivelstroom Loppersum (voormalig NH Maarland en Geref. Vredekerk). Het ‘askruisje’ is een van oorsprong katholiek ritueel aan het begin van de vasten of veertigdagentijd, maar wordt tegenwoordig in vele christelijke kerken gevierd. Het is een herinnering aan onze sterfelijkheid, met de traditionele woorden uit Genesis “Gedenk, o mens, dat ge van stof zijt en tot stof zult wederkeren.” Niet om er neerslachtig van te worden, maar om te beseffen hoe kostbaar het leven is en ons te bezinnen op wat we doen met de tijd van leven die ons is toegemeten.

Reacties zijn gesloten.