Orgeldag 11 mei 2013

De orgeldag 2013 staat gepland voor zaterdag 11 mei 2013. Dit jaar is de kerk alleen in de ochtend toegankelijk in verband met een besloten viering ’s middags.

Maria Kerk

Ieder jaar is de tweede zaterdag in mei gereserveerd voor Orgeldag Noord-Nederland. Op een groot aantal orgels in de provincie Goningen kan dan na opgave door de liefhebbers gespeeld worden. En er is natuurlijk ook plaats voor toehoorders.  De kerken zullen open zijn.
Ook de Maria Kerk in Oosterwijtwerd doet hier aan mee en het orgel is op afspraak ’s morgens te bespelen.

Welke kerken meedoen is te vinden op: http://www.hinszorgelleens.nl

Sp(e)elregels voor het bespelen van orgels

  • De speeltijd per deelnemer is een half uur.
  • In principe is het bespelen van de orgels voor iedereen mogelijk. Men dient zich echter te realiseren dat orgels instrumenten zijn waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Er wordt dan ook verzocht de wijze van bespelen op de orgels af te stemmen.
  • Voor het bespelen van één of meerdere orgels gedurende 30 minuten is opgave, uitsluitend telefonisch, (aanmeldingen per e-mail worden niet in behandeling genomen) mogelijk op woensdag  bij de Stichting Hinszorgel Leens.
  • Door het noemen van de nummers van de orgels die u wilt bespelen, bevordert u een vlotte(re) afhandeling.
  • Na aanmelding ontvangt iedere speler een bevestiging van de afgesproken speeltijden. De dispositie van de orgels zijn te vinden op de website van de Stichting Hinszorgel.
  • Per bespeler wordt een bijdrage gevraagd  ongeacht het aantal orgels dat men wil bespelen.

Reacties zijn gesloten.