Expositiemaand

Na de drukke en zonnige opening is er zo stilletjes aan best veel belangstelling voor de tentoonstelling. In de regiokranten is er ook ruim aandacht voor geweest..

Niet dat iedereen al die panelen uitvoerig gaat lezen… Het is veel tekst, met informatie die je niet onmiddellijk kunt plaatsen.

Museum Catharijneconvent in Utrecht (van oorsprong ook een Johannietercommanderij) stelde de Maria-afbeeldingen beschikbaar. Ze worden de hele dag geprojecteerd.

In al de geboden informatie wordt de geschiedenis even voelbaar. Levensomstandigheden en gebeurtenissen waar we geen weet meer van hebben, ook al omdat er bijna niets tastbaars van over is. Wat bovendien aanspreekt is het internationale karakter van de tentoonstelling. Kloosterordes waren en zijn internationale netwerken waarin kennis en vaardigheden uit verschillende culturen werden en worden uitgewisseld.

In de provincie Groningen waren 34 kloosters van verschillende orden (Benedictijnen, Cisterciënzers, Premonstratenzers, Augustijnen, Johannieters, Kruisheren, Franciscanen en Dominicanen). De kloosterlingen hadden naast hun dagelijks gebed en zielzorg allerlei maatschappelijke taken. Ze bouwden dijken, deden aan waterbeheer, hadden landbouwbedrijven, deden aan scholing en wetenschap, en verpleegden de zieken.

Na de Reformatie verdween dit kloosterleven uit de provincie en zelfs bijna uit ons culturele geheugen!

Om dat geheugen op te frissen is het recent verschenen boek ‘Geleefd Geloof’ en aanrader. Het behandelt het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden vóór de Reformatie, van 1200-1580. Anneke Mulder-Bakker en Rolf Bremmer (red). Zutphen 2021

De tentoonstelling zal nog t/m 2 oktober in de kerk te zien zijn, dagelijks van 9 – 18 uur, toegang gratis
Zie meer onder het kopje KLOOSTER en bekijk ook de BODEMSCHATTEN eens

Reacties zijn gesloten.