Betalingen met QR code

Beste bezoekers van de kerk. Het is nu ook mogelijk een betaling te doen of een gift over te maken op de bankrekening van de Mariakerk te Oosterwijtwerd middels een QR code. Je kunt de code scannen met de Camera App op je telefoon. Je vult in het vervolgscherm zelf het bedrag en je eigen bankrekening in.

Natuurlijk blijft het mogelijk een gift [of bedrag van aankoop] contant in de “giftenbox” te doen, of een bedrag via bankoverschrijving over te maken op de rekening van de Mariakerk.

Betaalverzoek voor aankoop of voor een gift Mariakerk te Oosterwijtwerd

Bovenstaande QR code is geldig tot 3 juli 2025

Reacties zijn gesloten.