Vleermuizen bij de Mariakerk

Vleermuizen in Oosterwijterd, de Mariakerk en (wijde) omgeving

vleermuisyAfgelopen winter signaleerden de beheerders van de Mariakerk in Oosterwijtwerd een merkwaardig hoopje poepjes op de zolder van de kerk, dat er niet uitzag als afkomstig van een muis. De kerkzolder wordt regelmatig goed schoongemaakt, maar omdat vermoed werd dat het mogelijk om de keuteltjes van vleermuizen ging mochten ze even blijven liggen tot ze onderzocht konden worden!

In februari kwamen leden van de Vleermuiswerkgroep Groningen kijken en constateerden enthousiast dat het hoopje duidelijk uit keuteltjes van een Dwergvleermuis bestond. Het beestje had een holte in een van de balken tot zijn favoriete hangplek uitverkoren in de tijd dat hij nog niet aan de winterslaap was begonnen.
De kerk is niet geschikt voor een winterslaap dus hij/zij was intussen weer vertrokken.

In de zomer zijn er altijd heel veel vleermuizen rondom de Mariakerk en bij de huizen in de buurt, zowel kleine als wat grotere. De vleermuiswerkgroep houdt zich zeer aanbevolen voor informatie over plaatsen waar na zonsondergang of vóór zonsopgang regelmatig 5 of meer vleermuizen vliegen. Er zou dan sprake kunnen zijn van een kolonie in de nabijheid. “Muizenpoep” op een onwaarschijnlijke plaats zoals de vensterbanken of tegen de gevel is vaak een teken dat er ergens in de buurt vleermuizen wonen.

Na zonsondergang, als de lantaarnpalen aangaan en het gezang van de merels verstomt, zijn in de bebouwde kom dikwijls Dwergvleermuizen en Laatvliegers te zien. Dwergvleermuizen zijn kleine fladderaars, afmeting mus, die dichtbij huizen en rijen bomen heen en weer vliegen. Laatvliegers zijn bijna zo groot als merels zonder kop en foerageren liever boven een grasveld. Boven vijvers en sloten vliegen soms Watervleermuizen.
Vleermuisvrouwtjes met jongen wonen graag in spouwmuren, in de nok van huizen of in oude bomen. Dat hangt van de soort af. De kraamkolonies zijn dit jaar laat gevormd, waarschijnlijk in mei. Als de jongen groot zijn, vertrekken alle dieren meestal weer. Dwergvleermuizen blijven ongeveer zes weken; Laatvliegers vertrekken eind augustus.

In ons land zijn niet veel mensen voorzien van een doelgerichte insectenbestrijder, de vleermuis, in of om hun eigen huis. Een vleermuis kan in één nacht 300 insecten opeten. Een hele kolonie eet zo per week makkelijk een kilo insecten op.

De vleermuiswerkgroep Groningen is al een aantal jaren bezig met alle dorpen en wegen in de Provincie Groningen af te lopen, om de daar aanwezige vleermuizen in kaart te brengen. Een van de “witte plekken” is nog het gebied tussen ‘t Zandt-Godlinze-Losdorp (Nrd) // N33 (O) // Delfzijl- N360- Appingedam Tjamsweer (Zd) // Oosterwijtwerd -Leermens (W) (met daarin Jukwerd, Nijenklooster, Krewerd, Arwerd). Alle informatie uit dit gebied is welkom.

Meer informatie en meldingen: klnienhuys@zonnet.nl, tel. 050-3120741.

Reacties zijn gesloten.