Vervanging van een oude letterplaat op het kerkhof bij de kerk in Oosterwijtwerd

Vervangen van een oude letterplaat op het kerkhof van Oosterwijtwerd,

Een letterplaat is in steenhouwerstermen een staande plaat waarop het grafschrift is aangebracht. Zo’n plaat kan uit diverse materialen bestaan: hout, natuursteen, beton, glas.

De plaat waarover dit schrijven gaat, is van Masoniet en was bevestigd op een gewapend betonnen grafpaal. Musoniet is een hardboardproduct dat halverwege de vorige eeuw als waterbestendig op de markt werd gebracht.
Om de waterbestendigheid te verhogen heeft de plaatselijke schilder dit materiaal aan voor- en achterkant behandeld met een teerproduct. Daarop heeft hij met “zilver'(-aluminium)-verf het grafschrift handmatig aangebracht. Wanneer je goed kijkt, kun je de lijntjes waartussen de tekst moest worden geschilderd, nog terugzien.

De tand des tijds kreeg ondanks de zorgvuldige voorbehandeling en bevestiging toch vat op het Masoniet, waardoor het letterplaatje krom trok en uiteindelijk loskwam van het beton. Rechtmaken en weer terug erop lijmen was niet mogelijk.

Vervanging van een oude letterplaat op het kerkhof bij de kerk in Oosterwijtwerd

Daarom werd na overleg met de plaatselijke commissie en de Stichting Oude Groninger Kerken besloten tot het vervangen van het letterplaatje door een moderner materiaal nl, Trespa.
Trespa is een bewezen standvastig materiaal. Een mooie bijkomstigheid is dat met de moderne computertechniek een één op één reproductie te maken is van het oorspronkelijke letterplaat, dat je vervolgens kunt afdrukken op de Trespa. Zo geschiede. Deze kopie is nu op de betonnen grafpaal gemonteerd. Waarschijnlijk niet voor eeuwig maar wel voor tientallen jaren.

Omdat het oude letterplaatje zoveel historie vertegenwoordigt, is besloten dit voor het nageslacht te bewaren met daarbij deze kleine toelichting over het hoe en waarom. De kerkzolder was voor de plaatselijke commissie zijn uitgelezen laatste rustplaats.

Bertus Onderwater, bedenker en uitvoerder van deze oplossing. van Steenhouwerij de Schreef te Schouwerzijl
Augustus 2021

Reacties zijn gesloten.