Uitzending Radio Noord

Vanmiddag kwam Radio Noord in de kerk voor een item over de restauratie, naar aanleiding van het persbericht van de SOGK gisteren. Het interview werd direct uitgezonden, tussen 15 -15.30 uur. Je kunt het interview vinden bij uitzending gemist op RTVNoord kies voor woensdag 26 november 2014 15:00, klik dan op het afspeelbalkje ongeveer halverwege

 


Persbericht start restauratie kerk Oosterwijtwerd – SOGK dd 25 november 2014

Restauratie interieur kerk Oosterwijtwerd

‘De schoonheid van het verval’

De restauratie van het interieur van de kerk van Oosterwijtwerd is gestart. Het bijzondere historische interieur van de 12e-eeuwse Mariakerk in Oosterwijtwerd is in slechte staat en heeft een grondige restauratie nodig. Deze kerk is één van de oudste bakstenen kerken in de provincie Groningen. Vensters uit vooral de zeventiende en negentiende eeuw bieden zicht op een interieur dat ook overwegend in juist die tijdvakken tot stand kwam.

De buitenkant van de kerk werd in 1992 gerestaureerd maar het interieur is bij deze restauratie niet aangepakt. In de loop van de jaren zijn de diverse historische interieurstukken, herenbanken, koorafscheiding, het stuk- en schilderwerk en de vloeren sterk achteruitgegaan. Doordat er in het verleden weinig ingrepen aan het bijzondere interieur zijn uitgevoerd, is dit voor het grootste gedeelte nog in originele staat. De onderhoudsstaat is nu echter zo erbarmelijk dat een grondige restauratie noodzakelijk is om het te behouden voor de toekomst.

Holstein Restauratie Architecten stelde het restauratieplan op waarbij terughoudendheid het uitgangspunt vormt. Dit om het originele materiaal en de sfeer in de kerk zo min mogelijk aan te tasten. Een bijzondere charme van de kerk is juist die zichtbaarheid van het tijdsverloop. Kortom: verval. Een kwalificatie als ‘sfeervol’ wordt niet zelden door bezoekers in de mond genomen. En deze sfeer willen we zoveel mogelijk behouden.

De restauratie wordt uitgevoerd door aannemer Vuurboom, metsel- en voegwerk restaurateur Peter de Vries, meubelrestaurateur Polhuijs van den Ouweland, natuursteenbedrijf Veenstra, schilder- en stukwerkrestaurateur Engelhard Velthuis, installatiebedrijf Stol en orgelmaker v.d. Putten. Met de restauratie wordt meteen ook de schade veroorzaakt door de aardbevingen, vooral aan het stuc- en metselwerk, verholpen. De restauratie wordt na de bouwvak 2015 afgerond.

De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Groningen in het kader van de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Provincie Groningen (BRRG), bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Fonds Eemsmond en het J.B. Scholtenfonds.

Reacties zijn gesloten.