Rondom de Stilte

Een nieuw initiatief, nog lekker experimenteel.

Een meditatief kort samenzijn . Enkele liederen (Taizé, Herman Verbeek, Iona), een korte tekst, de mogelijkheid om een kaars op te steken. Enkele langere stiltes.

We zijn met een kleine groep begonnen, zoekend naar een goede vorm. Die lijkt (voorlopig) gevonden.

Tweewekelijks, op donderdagmorgen 10-10.30 u. Graag wat vroeger aanwezig zijn.

Na afloop samen koffie drinken.

De volgende keren: donderdag 4 november, donderdag 18 november

Ieder is welkom. Een vrije bijdrage voor de stookkosten is welkom.

Reacties zijn gesloten.