Opening Johannietertentoonstelling

De opening werd een stralende middag.

Belangstellenden uit het dorp, uit de omgeving en van verder weg, en natuurlijk de Duitse deelnemers aan het project genoten van de muziek, de lezingen, de samenzang en het zonnige samenzijn daarna, met tal van verrassende ontmoetingen. Alles in een fijne sfeer.

De burgemeester die de tentoonstelling zou openen moest zich vanwege ziekte helaas afmelden. Een waardige vervanger was dr.Tom de Witt Hamer, die evenals zijn vrouw Ellen lid van de Johanniter Orde in Nederland is. Hij is een deskundige op het gebied Ridderorden, die ook veel heeft gepubliceerd. Voor de opening deed hij op ons verzoek het ordekleed om.

Ook de heer Gerrit Noordhuis was er, schrijver van ‘De Johannieters in Stad en Lande’, kortweg ‘de Noordhuis’!`Voor onze voorbereidingen waren beide auteurs onmisbaar.

De middeleeuwse muziek was van Schnurrpfeyfferey, de zang van het SisSeq ensemble, de beide korte lezingen werden verzorgd door Reint Wobbes en Marika Meijer, en Francis Pothof hield een korte toelichting op het lied van Herman Verbeek ‘Kloosterstilte’. En we eindigden samen, met het pelgrimslied: Ultreïa!

De Johannieters hadden hier in de middeleeuwen een gastenhuis voor pelgrims die op bedevaart naar de Mariakerk kwamen. We hopen dat deze middag in eenzelfde traditie van gastvrijheid en ontmoeting stond.

Het hele openingsprogramma en een kleine fotoreportage is binnenkort vinden op deze site, onder Klooster.

De tentoonstelling zal nog t/m 2 oktober in de kerk te zien zijn, dagelijks van 9 – 18 uur, toegang gratis

Welkom door twee Johannieters en de Johannieter vlag.
Belangstelling en muziek op middeleeuwse instrumenten van Schnurrpfeyfferey uit Ost Friesland
De opening door dr. Tom de Witt Hamer van de Johanniter Orde in Nederland
Er werd nog lang en gezellig nagepraat, met iets lekkers erbij

Het hele openingsprogramma en een fotoreportage is te vinden op deze site, onder Klooster.

De tentoonstelling zal nog t/m 2 oktober in de kerk staan.

Reacties zijn gesloten.