Klokluiden 12 februari 2015

Donderdagmorgen zullen overal in Groningen de klokken van de kerken geluid worden op het moment dat de Tweede Kamer in debat gaat over de gaswinning in de provincie.

Het gelijktijdig luiden van de kerkklokken moet een duidelijk signaal geven richting de politiek. Het zal ook blijk geven van een gevoel van samenhorigheid onder de Groninger bevolking met betrekking tot de aardbevingsproblematiek.

Het debat in de Tweede Kamer begint donderdag om elf uur.

De Martinitoren en de Der Aa-kerk in Groningen stad sluiten zich aan bij de oproep om de klok te luiden en ook wij zullen donderdagmorgen 12 februari om 11:00 de klok luiden van de Mariakerk.

Wil je op de hoogte blijven van de restauratie van de Mariakerk? Er is een RSS-feed over de restauratie en een Facebook paginaKerkklok

Reacties zijn gesloten.