Kerstavond

Zondag 22 december hielden we de kerstavond van het dorp.  Weken had het koor onder leiding van Janet Gerbrandy geoefend, begeleid door Louise Philipse. Nieuw waren de middeleeuwse kerstliederen: Kinder zwijgt, zo moogdi horen, sint Jozef ging al treuren, In ‘t stedetje van Nazareth, Hoe leit dit kindeke en de canon Ubi sunt gaudia. De kinderen brachten met Janneke van den Berg ook eigen liedjes ten gehore.Voorzichtig met de ballen, voorzichtig, voorzichtig, ze breken als ze vallen, voorzichtig met de piek!

                   

Er waren mooie gedichten, het kerstevangelie in het Gronings, en natuurlijk was er samenzang, op het orgel begeleid door oud-dorpsgenoot André de Graaf. Jong en oud uit het dorp deed mee. Een saamhorige kleurrijke avond, besloten met Glühwein en chocolademelk onder de kerstboom.

 

Reacties zijn gesloten.