Impressie Baaiemer mannenkoor

Maandagavond 13 maart hield het Baaiemer mannenkoor een openbare repetitie in de Mariakerk in Oosterwijtwerd. Een mooie variatie van Groninger liedjes werd ten gehore gebracht; de bezoekers van het romantische kerkje genoten.

Het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor zingt Grunnegstoalig, vierstemmig, licht klassiek en a capella.

Reacties zijn gesloten.