Biodivers karwei

Lente! Ons kerkhof is uitgekozen als een van de kerkterreinen die meedoen met het project Biodiversiteit van de Stichting Groninger Kerken en Landschapsbeheer Groningen. De bedoeling is dat er allerlei nieuwe planten, bloemen en enkele bomen worden gepoot en gezaaid. Uitnodigend voor bijen, vlinders, vogels, egels …. en mensen als…

Lees verder

Dzmano – Vrienden!

Op zondagavond 24 maart is er een bijzonder concert in onze kerk met het Georgisch kwartet Dzmano, hetgeen ‘Vrienden’ betekent. De groep zingt traditionele liederen over de natuur, liefde, strijd en ook kerkliederen. Ze begeleiden zichzelf daarbij op de panduri (snaarinstrument). De meerstemmige Georgische zang is eeuwenoud en staat op…

Lees verder

Aswoensdag

Op woensdag 14 februari 19.30 u is er ook in onze kerk een dienst voor Aswoensdag, in samenwerking met de PKN gemeente Fivelstroom Loppersum (voormalig NH Maarland en Geref. Vredekerk). Het ‘askruisje’ is een van oorsprong katholiek ritueel aan het begin van de vasten of veertigdagentijd, maar wordt tegenwoordig in…

Lees verder