Oekraine en Oosterwijtwerd

Zoals overal is er ook in onze kerk aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Zoals op 2 maart, toen we op Aswoensdag samenwerkten met de kerkelijke gemeente Maarland. Met het Askruisje werd de Veertigdagentijd ingeluid. Ook in Rondom de Stilte, 3 maart, waren we met onze gedachten en woorden bij…

Lees verder

Rondom de Stilte

Sinds de coronamaatregeken zijn versoepeld, komen we weer samen voor Rondom de Stilte, een meditatief samenzijn. We zingen enkele liederen (Taizé, Herman Verbeek, Iona), luisteren naar een tekst, en er isde mogelijkheid om een kaars op te steken. Een paar keer een langere stilte.Tweewekelijks, op donderdagmorgen 10-10.30 u. Graag wat…

Lees verder

Aswoensdag

Op 2 maart is er om 19.30 u in onze kerk een Aswoensdagviering. Aswoensdag komt uit de katholieke traditie, maar wordt tegenwoordig ook in andere christelijke kerken gevierd. Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op Pasen. Carnaval is daaraan voorafgegaan: drie dagen van feesten en lol maken…

Lees verder