Albert Hendrik de Graaf

Woensdag 8 januari jl. is op 85 jarige leeftijd orgelmaker Albert Hendrik de Graaf overleden. Albert de Graaf begon zijn carrière in 1947 en bleef tot zijn 75e jaar actief als orgelmaker. In zijn leven heeft hij vele orgels onderhouden, gerestaureerd of nieuw gebouwd. In 1995/1996 is het orgel van de Mariakerk te Oosterwijtwerd door Albert de Graaf gerestaureerd. Een verslag van de feestelijke inwijding van het gerestaureerde orgel kunt u in de bijlage lezen.

Groninger Kerken 13e jaargang No. 4 december 1996

Reacties zijn gesloten.