Korstmossen

korstmossen

Ons kerkhof gaat meedoen in het project ‘biodiversiteit’ van Landschapsbeheer en Stichting Groninger Kerken. Voordat er nieuwe plannen worden gesmeed voor de herinrichting van het terrein wordt er eerst geïnventariseerd wat er nu al groeit.

Lees verder

Witte Donderdag

Op 6 april is de Wiite Donderdagviering van de gemeente Maarland in onze kerk. Aanvang 19.30 u. Voorganger: ds Andr;é van den Bor, muzikale ondersteuning Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries. Sieger Köder, voetwassing

Lees verder

Taizé in Oosterwijtwerd

Zondagavond 19 maart vond bij ons een Taizéviering plaats, voorbereid door een enthousiaste groep mensen uit de Vredekerk en NH gemeente Maarland. Die verschillende kerkelijke afkomst doet er gelukkig helemaal niet toe. Dat past ook bij deze viering, want in Taizé, een dorp in Bourgondië, Frankrijk, is al 80 jaar…

Lees verder