Openingsdag

De opening van de tentoonstelling werd een stralende middag.
Belangstellenden uit het dorp, uit de omgeving en van verder weg, en natuurlijk de Duitse deelnemers aan het project genoten van de muziek, de lezingen, de samenzang en het zonnige samenzijn daarna, met tal van verrassende ontmoetingen. Alles in een fijne sfeer.
De burgemeester die de tentoonstelling zou openen moest zich vanwege ziekte helaas afmelden. Een waardige vervanger was dr. Tom de Witt Hamer, die evenals zijn vrouw Ellen lid van de Johanniter Orde in Nederland is. Hij is een deskundige op het gebied Ridderorden, die ook veel heeft gepubliceerd. Voor de opening deed hij op ons verzoek het ordekleed om.
Ook de heer Gerrit Noordhuis was er, schrijver van ‘De Johannieters in Stad en Lande’, kortweg ‘de Noordhuis’!`Voor onze voorbereidingen waren beide auteurs onmisbaar.
De middeleeuwse muziek was van Schnurrpfeyfferey, de zang van het SisSeq ensemble, de beide korte lezingen werden verzorgd door Reint Wobbes en Marika Meijer. Francis Pothof hield een korte toelichting op ‘Kloosterstilte’.
De Johannieters hadden hier in de middeleeuwen een gastenhuis voor pelgrims die naar de Mariakerk kwamen. We hopen dat deze middag in eenzelfde traditie van gastvrijheid en ontmoeting stond.

Een kleurrijke impressie van de openingsmiddag

We verwachten zo’n tachtig gasten. Het weer werkt mee! Maria hielp met de catering.
Trinie Plas verzorgde de bloemversiering
Muziek van Schnurrpfeyfferey met prachtige oude instrumenten
Welkom door Marika Meijer
Reint Wobbes, over de leefomstandigheden in de 11e-16e eeuw. Barre tijden!
Geboeid door het verhaal van Reint Wobbes

Marika houdt na het volgende lied een lezing over pelgrims in Oosterwijtwerd, ‘Van heinde en verre’.

Ensemble SisSeq onder leiding van (‘onze’) Janet Gerbrandy, die ook ons jaarlijkse kerstkoortje aanvuurt en met haar ensemble al veel optredens in onze kerk heeft verzorgd

Burgemeester Visser die de tentoonstelling zou openen, moest helaas wegens ziekte verstek laten gaan. Dr. Tom Versélewel de Witt Hamer, lid van de Johannieter orde in Nederland, was bereid om zijn plaats in te nemen. Hij nam het boekje Het Johannieterklooster in Oosterwijtwerd in ontvangst, sloeg het ordekleed om en opende met een enkel woord de tentoonstelling.

Met het lied Ultreïa et sus Eija, het oeroude lied van de pelgrims naar Compostela, besloten we het feestelijke samenzijn in de kerk en zetten het buiten voort, met een hapje en drankje en ontmoetingen met oude bekenden of nieuwe mensen, in pelgrimsbewoordingen: reisgenoten!

Oude bekenden
Collega’s van de andere voormalige Johannieterkloosters brengen iets mee. Johannieterbier (9%!) van Stijn van Genugten uit Warffum.
Schnurrpfeyfferey betekent rondtrekkende muziekgroep
Draailier
Duitse gasten; de contacten zijn vriendschappelijk

Reacties zijn gesloten.